Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Keçiören İlçesi, Ovacık Mahallesi, Karakaya Mevkii 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tadilen onaylandı ve 1 ay süre ile askıya çıkarıldı.