Mülkiyeti çeşitli kooperatiflerde bulunan 14 adet parsel için yapılan Şehitali otoban kenarındaki 1/1000'lik plan askıya çıktı.

Konut parsellerine Emsal:1.50 - Hmax: Serbest

Ticaret + Konut parsellerinde Emsal: 1.00