Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında imarı yapılmakta olan Karacaören etabının 1/5000'lik planı onaylanıp, Ankara Büyükşehir Belediyesi imar askı panosunda askıya çıktı.

Planlamada farklı inşaat yoğunlukları bulunmakta, Konut Parsellerinde 0.6 - 0.9 - 1.5 ve 1.6 olmak üzere 4 farklı emsal bulunuyor.