TOKİ, Şehitali (Orhun) Planı Askıya Çıktı.

Etimesgut Şehitali (Orhun) Mahallesinde 414.979 m2’si TOKİ mülkiyetinde bulunan toplam 2.760.000 m2 alanda 1/25000 ölçekli revizyon, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bakanlık oluru ile re’sen onaylandı.
Toplu konut alanı ilan edilen bölgede konut alanları Emsal:1.00, Yençok:18.50 metre olarak planlandı.

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …