Susuz-Belören, 1/5000’lik İmar Planı…

29 Nisan 2021
Ne kadar faydalı buldunuz?
Toplam:17    Ortalama:3.6/5
Yenimahalle, Susuz-Belören Bölgesinde son yapılan plan da TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından dava konusu edilip, iptal edilmişti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal gerekçeleri göz önüne alarak hazırlanan 1/5000 ölçekli yeni plan, 09/04/2021 tarihli belediye meclisinde onaylanarak askıya çıkartıldı.