Arsa üretim projesi olarak belirlenen Susuz/Belören'de 1/5000'lik planlar askıya çıktı. Meclis kararı gereği kadastro parselinin %20'lik kısmını bedel karşılığı belediye lehine terk edenler emsal yönünden avantajlı parsellerde şuyulandırılacak. 

Projenin Sınırları, plan notları ve taahütname örnekleri aşağıdadır.