Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Kuzey Batı Ankara Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.