Ankara Kadastro Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre Bala İlçesi Beynam Mahallesinde kadastro güncellemesi yapılacak. 

3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak çalışmalara 03/07/2019 tarihinden itibaren başlanılacak.