Eskişehir Yolu - Bilkent kavşağı-Şehir Hastanesi-Botanik Bahçesi ile İncek Bulvarı Bağlantılı bölgelerde alternatif ulaşım güzergâhlarına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih 36 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri bir ay süreyle askıya çıkarıldı.