02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik uyarınca özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulları getirilmişti. 

Müteahhit Yeterlilik Sistemine kayıt olmak için gereken başvuru dilekçe ve formlar Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yayımlandı. 

 

Yeni Müteahhitlik Düzenlemesi Detayları

Dilekçe ve Formlar