Gölbaşı; Karaoğlan ve Bahçelievler Plan Revizyonu…

Bir kısmında parselasyon iptali bulunan Gölbaşı ilçesi Karaoğlan ve Bahçelievler Mahalleleri kentsel çalışma alanı parsellerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı.
ÖÇK içinde yer alan plan revizyonu, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tarafından 25 Mart 2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarıldı.

 

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın