Yıllardır enkaz halinde duran eski Ata Sanayisi'nin Merkezi İş Alanı (MİA) kapsamında 1/5000'lik planı belediye meclisinin onayı sonrası askıya çıkartıldı.

 Samsun Yolu kenarları ticaret, diğer alanlar konut+ticari olarak planlanmış. Ada bazlı kullanım durumunda %10, Kop terki şartı ile %10 emsal artırımları plan notları ile sağlanmış.