Bakanlar Kurulunun 04.06.2018 gün 11888 sayılı kararıyla onaylanarak 25/06/2018 gün ve 30459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi sınırlarında bulunan TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış olup, Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.