Kanal Ankara İmar Planı Değişiklikleri Askıda…

Yapımı devam eden ve kamuoyunda Kanal Ankara olarak bilinen İmrahor Millet Bahçesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylandı.

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan imar kanunu düzenlemeleri gereğince planlama sahasına bilgilendirme tabelaları da asıldı.

Kanal Ankara 1. Etap Detayları…


ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın