Matrah Artırımı, Kasa Affı ve Taşınmaz Yeniden Değerleme Düzenlemesi Meclis’te…

İş dünyasının uzun süredir beklediği matrah, stok affı ve gayrimenkulde yeniden değerleme imkanı sunan düzenleme AK Parti tarafından Meclis’e sunuldu. Aynı teklifte vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin geçen yıl çıkarılan düzenlemenin benzeri bir yapılandırma daha yapılacak.

Matrah Artırımı

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi yapılmayacak.

Artırılan matrahlar yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsamda artırılan matrah, 2020 için 127 bin 500 liradan, 2019 için 112 bin 400 liradan, 2018 için 105 bin 800 liradan, 2017 için 99 bin 600 liradan, 2016 için 94 bin liradan az olamayacak. Ancak matrah artırımı yapılan yıl için beyannamesini zamanında vermiş ve vergisini ödemiş olanlar ise yüzde 15 vergiye tabi tutulacak.

Gayrimenkulde Yeniden Değerleme

Mükellefler aktifinde bulunan taşınmazları 31/12/2021 tarihine kadar %2 oranında vergi ile yeniden değerleyebilecekler. Tahakkuk eden vergi üç eşit taksitte ödenecek.

Kasa Düzeltme

Muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarını 31/08/2021 tarihine kadar düzenleyebilecek.

Beyan edilen tutar üzerinden % 5 oranında vergi, beyanname süresi içinde ödenecek. Bu kapsamda ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek.

Stok Affı

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden 31 Ağustos 2021 tarihine kadar deftere kayıt ettirebilecekler. Bunlar için tabi oldukları oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile beyan edilerek ödenecek.

Aynı şekilde kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde bulunmayan mallar için ise vergi yükümlülükleri yerine getirilerek kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilecek.

Vergi Barışı

Geçen yıl çıkarılan düzenlemeye benzer şekilde 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, SGK borçları 31 Ağustos 2021’e kadar yapılandırılabilecek. İlk taksit 31 Ekim 2021 olmak üzere 2’şer aylık dönemler itibarıyla 18 eşit taksit uygulanacak. Peşin ödememede, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak yapılan hesaplanan faizin yüzde 90’ından vazgeçilecek.

ÖNERİYORUZ

Etimesgut-Elvan, Toptancı Hali Arazisi AFAD ve 112 Acil’e Tahsis Edildi…

Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından, Etimesgut İlçesi Elvan …

Bir cevap yazın