Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 1788 sayılı kararı ile onaylanan Yenimahalle, Keçiören, Pursaklar yol güzergahının Pursaklar İlçesinde kalan bölümü ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.