2019’da Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri %20-25 Oranında Arttı.

 

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 2019 tarifesi tebliği, 16/03/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek hesaplanan tutarlarda önceki yıla göre %20-25 oranında artış gerçekleşti.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Yapının Birim

                                                                                                                                           Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                      (BM) TL/m2

 

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………       185,00 TL          (2018-153,00 TL)

. Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)                                                         

. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                    

. Plastik örtülü seralar                                                                                                                         

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları                                                                                      

. Geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                  

. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar                                                                                               

. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                        

. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar                                                                                                   

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….    275,00  TL         (2018 – 228,00 TL)

. Cam örtülü seralar                                                                                                                             

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                             

. Kâgir ve betonarme su depoları                                                                                                         

. İş yeri depoları                                                                                                                                  

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………      450,00 TL          (2018 – 369,00 TL)

. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                 

Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                    

. Kayıkhane                                                                                                                                         

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………      590,00 TL         (2018 – 483,00 TL)

. Şişirme (Pnömatik) yapılar                                                                                                               

. Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler                                                                                        

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri                                              

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                                                 

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                   

. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                        

. Mezbahalar                                                                                                                                       

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………     710,00 TL          (2018 – 578,00 TL)

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                               

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)        

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….    980,00 TL        (2018 – 800,00 TL)

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme

ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                           

. Katlı garajlar                                                                                                                                      

. Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)             

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)                          

. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                      

. Soğuk hava depoları                                                                                                                         

. Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)  

. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                            

. Kampingler                                                                                                                                       

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                              

. Semt postaneleri                                                                                                                                

. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları                                                                      

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………….    1.210,00 TL      (2018 – 966,00 TL)

. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları                                                                   

. Gençlik Merkezleri, Halk evleri                                                                                                        

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                 

. Temel eğitim okulları                                                                                                                        

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                          

. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                               

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri                                                                                        

. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)                                                         

. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                               

. Fuarlar                                                                                                                                              

. Sergi salonları                                                                                                                                   

. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)                                                                          

. Marinalar                                                                                                                                          

. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                  

. Misafirhaneler, Pansiyonlar                                                                                                              

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………………      1.270,00 TL     (2018 – 1.016,00 TL)

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve

ek tesisleri olan eğitim yapıları)                                                                                                           

. Poliklinikler                                                                                                                                      

. Liman binaları

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)

. İlçe Belediyeleri                                                                                                                                

. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                           

. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)                                                                                                     

. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                      

Aqua parklar                                                                                                                                     

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)                                    

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                        

. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                

. Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                   

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)                                                   

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                      

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………     1.470,00 TL        (2018 – 1.177,00 TL)

. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

. İl tipi belediyeler

. İl tipi idari kamu binaları                                                                                                                   

. Metro istasyonları                                                                                                                             

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                     

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                             

. Otobüs terminalleri                                                                                                                           

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                          

. Banka binaları                                                                                                                                   

. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                 

. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                            

. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)                                                                                                                                                

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….   1.630,00 TL         (2018 – 1.308,00 TL)

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                               

. Bakanlık binaları                                                                                                                               

. Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                                   

. Arşiv binaları                                                                                                                                    

. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                             

. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                    

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                               

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                  

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)

. Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)                                   

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………    2.010,00 TL       (2018 – 1.642,00 TL)

. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları                                                                                           

. Orduevleri                                                                                                                                         

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar                          

. Borsa binaları                                                                                                                                    

. Üniversite kampüsleri

. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)                                                                       

. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar                                                                                      

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………    2.485,00 TL       (2018 – 2.033,00 TL)

. Kongre merkezleri

. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar                                                                                                

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                 

. Hastaneler                                                                                                                                         

. Havalimanları                                                                                                                                    

. İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)                                                                                              

. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                              

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………   2.850,00 TL        (2018 – 2.331,00 TL)

. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

. Müze ve kütüphane kompleksleri                                                                                                     

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

  

D GRUBU YAPILAR……………………………………………………………   3.360,00 TL        (2018 – 2.746,00 TL)

. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                      

. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

ÖNERİYORUZ

Etimesgut-Elvan, Toptancı Hali Arazisi AFAD ve 112 Acil’e Tahsis Edildi…

Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından, Etimesgut İlçesi Elvan …

Bir cevap yazın