Dodurga-İncek Planı Sıcak Gelişmeler…

Dodurga, Alacaatlı ve İncek Mahalleleri arazisinde geçtiğimiz aylarda tescili yapılan 1.75 ve 2.00 emsalli imar planının tekrar eski haline döndürülmesi için verilen önerge ABB İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 14/02/2018 tarihinde görüşüldü.

Özetle fiziki plan korunmak sureti ile emsallerin eski haline (0.30 ve 0.50) dönüştürülmesi komisyon tarafından uygun görüldü ve önerge belediye meclisine sevk edildi.

Aynı gün yapılan belediye meclisi oturumunda plan hakkında mahkeme kararları ve bilirkişi raporları olduğu gerekçesi ile karar verilmeyerek, hukuk müşavirliğinden görüş alınması istendi.

Dodurga-İncek Planı Sıcak Gelişmeler... 3295

Dodurga-İncek Planı Sıcak Gelişmeler... 3296

 

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın