Etimesgut, Erler Mahallesi 1/5000’lik Planı Askıda…

3 Haziran 2021
Ne kadar faydalı buldunuz?
Toplam:8    Ortalama:4.5/5
Enerji nakil hatlarında gabari seviyelerine uyulmadığı gerekçesi ile TEİAŞ tarafından dava yolu ile iptal ettirilen Erler Mahallesi Planı, iptal gerekçeleri göz önüne alınarak revize edildi.
DOP ve KOP parsellerinin yerleri değiştirilerek hazırlanan yeni planda emsal değişikliğine gidilmedi.