Gölbaşı, ÖÇK Planı İptal Edildi…

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin işlemin tamamen iptali ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının 18.09.2017 tarihli Olur işleminin iptali istemi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davalar neticesinde Gölbaşı ÖÇK Bölgesi Planları iptal edildi.

Mart 2020 Revizyon Planı…

 

 

 

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın