Gölbaşı, ÖÇK Planı İptal Edildi…

20 Mart 2021
Ne kadar faydalı buldunuz?
Toplam:6    Ortalama:5/5

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin işlemin tamamen iptali ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının 18.09.2017 tarihli Olur işleminin iptali istemi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davalar neticesinde Gölbaşı ÖÇK Bölgesi Planları iptal edildi.

Mart 2020 Revizyon Planı…