Gölbaşı, Örencik İmar Planı Askıda…

13 Kasım 2019
Ne kadar faydalı buldunuz?
Toplam:12    Ortalama:4.3/5

Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından 13.02.2019 tarihinde iptal edilen, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki Örencik Mahallesi ve Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 01.11.2019 tarih ve 256864 sayılı Olur’u ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca onaylanıp, 12.11.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle askıya çıkartıldı.