Gölbaşı, Taşpınar’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planı Onaylandı…

Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesinde yer alan 205.570 m2’lik 126348/1 parselin ÖÇK dışında kalan 183.814 m2’lik kısmına ait 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı.
Konut Alanı E=1.00 Yençok: Z+5 Kat (79.972 m²), Ticaret + Konut (TİCK) E=1,00 Yençok: Z+5 Kat (11.910 m²), Ağaçlandırılacak Alan (81.966 m²), Kültürel Tesis Alanı (2.632 m²) ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) (2.668 m²) olacak şekilde planlanan arazinin mülkiyet sahibi ise İLBANK.

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın