Kuzey Batı Ankara Planlama Bölgesi, Revizyon Planları İptal Edildi…

7 Ocak 2021
Ne kadar faydalı buldunuz?
Toplam:14    Ortalama:4.2/5

21.11.2018 tarih ve 1828 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Kuzeybatı Ankara Nazım İmar Planı TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından dava konusu edilmişti.

Ankara 11. İdare Mahkemesi`nin 2020/1523 ve 2020/1522 sayılı kararları ile şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararı ilkesine aykırı bulunarak söz konusu plan iptal edildi.