Kuzey Batı Ankara Planlama Bölgesi, Revizyon Planları İptal Edildi…

21.11.2018 tarih ve 1828 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Kuzeybatı Ankara Nazım İmar Planı TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından dava konusu edilmişti.

Ankara 11. İdare Mahkemesi`nin 2020/1523 ve 2020/1522 sayılı kararları ile şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararı ilkesine aykırı bulunarak söz konusu plan iptal edildi.

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın