Toki ve ABB'nin yetki karmaşası ve açılan davalar sonucunda bir süredir belirsizlik yaşanan Yapracık Mahallesinin Eskişehir Yolu kuzeyi ve güneyindeki 2 planın da 1/5000'lik planları ABB Meclisi tarafından kabul edilip, 27/04/2017 tarihinde askıya çıkarıldı...