Yenimahalle İlçesi Yakacık ve Kuzey Yıldızı Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Yakacık Batı 1. Ve 2.Etap imar planı, Yakacık Doğu Etabı imar planı, Yakacık Güneyi Uygulama İmar Planlarında, bölgenin yaklaşık 20 yıldır imarlı olmasına rağmen inşaat emsallerinin düşük olması sebebiyle inşaat faaliyetinin düşük olması ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı müteahhitlerin girmemesi nedeniyle, vatandaş mağduriyetlerini kısmen azaltılması amacıyla;

1- Mevcut inşaat emsallerinin %10 oranında arttırılması

2- Ortalama daire büyüklüğünün 150 m2’den 125 m2 düşürülmesine

3- A-3 ve B-3.katlı konut kullanımlı ada/parsellerde muadil inşaat alanı içerisinde kalmak şartıyla kat adedinin “4 kat” olarak düzenlenmesi 

şeklinde "plan notu oluşturma" kararı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2019 tarihli oturumunda alınmış olup, bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.