Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planı, Onaylandı…

11 Kasım 2020
Ne kadar faydalı buldunuz?
Toplam:8    Ortalama:3.6/5

Ankara’nın simgesi Güvenpark’a ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamı’nın 05.11.2020 tarih ve 235361 sayılı Olur’u ile onaylanmış olup; Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ilan panosunda 10.11.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarıldı.

1994 yılında I. derece sit alanı ilan edilen parka ait planın uygulama hükümleri şu şekilde:

  • Güvenpark; kentte yaşayanların yeşil alan ihtiyacının karşılandığı, dinlendiği ve huzur
    bulduğu tarihe tanıklık etmiş bir park ve sosyal donatı mekanıdır.
  • Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki bitki örtüsünü, topoğrafik yapıyı,
    siluet etkisini bozabilecek hiçbir uygulama yapılamaz.
  • Park peyzajı ve zorunlu teknik altyapı hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin her tür ve
    ölçekte müdahaleye dair Koruma Bölge Kurul ve Komisyon kararı alınması zorunludur.