Susuz-Göksu Çevresi Azami Bina Yükseklikleri Belirlendi…

2 Kasım 2020
Ne kadar faydalı buldunuz?
Toplam:11    Ortalama:3.5/5
20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren İmar Kanunu Değişikliği ile “Yençok”, “Hmax” olarakta isimlendirilen azami yapı yüksekliklerine düzenleme şartı getirilmişti.
İlgili yasada “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.” ve “İdare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez.” ibareleri yer alıyor.
Yasaya uyum kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Susuz Göksu (Karayatak) planında 25 Kat ve Doğu Etabında ise 18 Kat olarak yükseklik sınırlarını belirledi.