Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanan plan askıya çıktı...

Plan notlarına göre:

5000-14.999 m2 arası konut parsellerinde E:1.00 

15.000 m2 ve üzeri konut parsellerinde E:2.00 

Bölgesel ticaret merkezi parsellerinde E:1.50

Merkezi iş alanı (MİA) parsellerinde E:2.50